Frimerker med tilleggsverdi

veldedighetsmerker

Frimerker med tilleggsverdi, såkalte veldedighetsmerker, er frimerker med tilleggsverdi utover portotaksten.

Postverket utga slike frimerker med ujevne mellomrom mellom 1925 og 1965.[trenger referanse] Tilleggsverdien har gått til ulike veldedige eller allmennyttige formål.

De første slike frimerker ble utgitt i 1925, Pol-frimerkene. En serie på syv frimerker med motiv: Isbjørn og fly. De ble utgitt i valørene 2, 3, 5, 10, 15, 20 og 25 øre. De hadde ingen tilleggsverdi, men inntektene av salget gikk til Roald Amundsen for finansiering av hans planlagte ekspedisjon til Nordpolen med Dornier Wal sjøflyene N-24 og N-25. Etter 1965 er det utgitt slike frimerker. Listen omfatter utgivelsesår – motiv og formål