Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling (CYFOR CKT) arbeidet med å samordne og utvikle mulighetene for kommunikasjon og datautveksling i Forsvaret. Avdelingen sørget for at norske styrker kunne «snakke sammen» og utveksle informasjon på tvers av avdelinger i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, samt innad i egen avdeling og med allierte styrker. Avdelingen holdt til på Jørstadmoen leir i Lillehammer.

HistorieRediger

Avdelingen ble etablert i august 2005. Avdelingen hadde avdelinger spredd på ulike steder i landet. Hovedadministrasjonen var på Jørstadmoen ved Lillehammer. Kompetansesenteret støttet både Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Avdelingen var en fellesavdeling med personell fra samtlige forsvarsgrener og tverrfaglig sammensatt ledelse. Avdelingen ble nedlagt 01.01.2018, og erstattet med nye avdelinger i Cyberforsvaret.

Eksterne lenkerRediger