Forbrukerkjøpsloven

Lov om forbrukerkjøp, også kalt forbrukerkjøpsloven, er en norsk lov som regulerer salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet. Kjøperen er en forbruker som kjøper noe til personlig bruk. Loven er ufravikelig (preseptorisk) i den forstand at den ikke kan fravikes ved avtale hvis det er til ugunst for forbruker. Avtaler som fraviker fra loven til gunst for forbruker er derimot lovlig.

Forbrukerkjøpsloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
I kraft1. juli 2002
Nettsidelovdata.no

Loven ble satt i kraft 1. juli 2002.

Salg mellom privatpersoner eller næringsdrivende imellom reguleres av kjøpsloven.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger