Garanti er innen varehandel en privatrettslig avtale mellom kjøperen og selgeren av en vare om at selgeren reparerer eller erstatter den med en ny hvis den i en angitt tid går i stykker uten at det skyldes uforsvarlig bruk.[1][2]

Garantibevis (urkunde) fra Siemens

Garantibestemmelser fastsettes gjerne av vareprodusenten eller selgeren, men kan også være nærmere avtalt mellom kjøperen og selgeren. For at garantien skal ha reell betydning, må den gi kjøperen rettigheter som går videre enn den reklamasjonsrett som uansett følger av loven.[3][4]

Livstidsgaranti

rediger

En livstidsgaranti er vanligvis en garanti mot mangler i materialer og utførelse som har varighet lik produktets forventede levetid. Det er ikke alltid oppgitt av produsenten hva som er tidsbegrensningen før man kan gjøre et krav, og det er i så tilfelle noe som må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. En vanlig misforståelse er at garantien varer ut kjøperens levetid. Den faktiske tiden produktet kan forventes å vare bestemmes normalt av hva man kan forvente av en vare av sitt slag som brukes slik kjøperen bruker det.

Referanser

rediger