Reklamasjonsrett er den rett mottakeren av en ytelse har til å fremme krav overfor leverandøren på grunn av mangler ved ytelsen. Slike krav kan være retting/reparasjon/utbedring, omlevering, levering av uteblitt del, tilbakehold/motregning av betaling, prisavslag, erstatning og heving.

Den vanlige regel er at mottakeren (kjøper, bestiller, oppdragsgiver og lignende) må reklamere ved overleveringen av ytelsen på de mangler som er synbare på dette tidspunktet. De mangler som viser seg senere, er de såkalte «skjulte mangler». På slike mangler må det reklameres «innen rimelig tid» etter at mangelen er konstatert. Men kortere frist kan være avtalt, så som «uten ugrunnet opphold». Disse fristene kalles «relative reklamasjonsfrister».

I lovgivning og kontraktsstandarder er det vanlig å spesifisere et antall år som et lengste tidsrom etter overleveringen, da reklamasjon kan gjøres. Ved større ytelser er det vanlig med fem år. Dette kalles den «absolutte reklamasjonsfristen». Bare i unntakstilfelle er det mulig å fremme krav etter denne lengstefristen.

Ved salg til forbrukere blandes ofte begrepene reklamasjonsrett og garanti. Lovgivningen gir forbrukere reklamasjonsrettigheter i ufravikelige bestemmelser som leverandørene ikke kan avtale seg bort fra. Derimot kan leverandørene gi forbrukerne en utvidet reklamasjonsrett og kalle dette garanti, for eksempel omlevering i stedet for retting av småfeil. Slike garantier kan gjøres mer tidsbegrenset.

Norge rediger

Forholdet mellom reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister kan være noe komplisert. I kontrakter etter Norsk Standard (NS), er foreldelsesloven ikke særskilt nevnt, selv om foreldelseslovens frister og bestemmelser kan avskjære reklamasjonskrav. I en del av forbrukerlovgivningen er imidlertid foreldelsesloven nå nevnt særskilt.

Sverige rediger

i henhold til den svenske forbrukerkjøpsloven (konsumentköplagen) gjelder i spørsmål om varer at feil som viser seg innen seks måneder alltid anses være opprinnelige feil, om ikke annet kan bevises av selgeren. Efter seks måneder er det konsumentens ansvar å bevise at feilen er opprinnelig.[1] Om kunden får rett må selgeren enten reparere varen, erstatte den med en ny eller gi pengene tilbake.

Tidligere hadde kunden to års reklamasjonsrett i Sverige, men siden 1. april 2005 er det tre år som gjelder.[1]

Referanser rediger

  1. ^ a b «Reklamera/Klaga». Konsumentverket. 28. februar 2011. Arkivert fra originalen 3. november 2013. Besøkt 28. februar 2011.