Telefonsalg

Oppsøkende salgsvirksomhet over telefon

Telefonsalg betegner en form for salg hvor en selger tar kontakt med en potensiell kunde over telefon. Telefonsalg er en videreutvikling av dørsalg, som også er oppsøkende, og hvor det er selgeren og ikke kunden som tar initiativ til kontakt.

Telefonsalg.

Telefonsalg drives ofte gjennom spesialiserte selskaper som konsentrerer virksomheten om denne salgsformen. En del av disse virksomhetene er organisert i interesseorganisasjonen Norsk Forening for Direkte Markedsføring (NORDMA).

For bedrifter og interesseforeninger innebærer telefonsalg en mulighet til å kunne drive effektivt, oppsøkende salg, medlemsrekruttering eller pengeinnsamling ved å utnytte skolerte selgere og moderne teknologi. Dette gjør det mulig å henvende seg til et stort antall prospektive interessenter på kort tid – og salgsformen kan gi svært gode resultater for mange virksomheter.

Blant de som ringes opp, er reaksjonene blandet[trenger referanse], og mange opplever telefonsalg som aggressivt, forstyrrende og uønsket. Antallet klagesaker til Forbrukerkontorer, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har vært og er relativt høyt for denne typen virksomheter. Prospektenes negative erfaringer har en rekke forskjellige årsaker, og kan blant annet skyldes dårlig selgerveiledning, mangelfull informasjon om pris og produkt og også at avslag er registrert som salg.

På grunn av misnøye blant de som kontaktes, er det i Norge mulig å reservere seg mot telefonsalg (og uadressert direktereklame) gjennom et eget Reservasjonsregister som er samlokalisert med Brønnøysundregistrene.

Selskaper som driver med telefonsalg, har plikt til å kontrollere og oppdatere sine lister hver tredje måned. Dette blir i bransjen referert til som "listevask". Pr. 11. mai 2015 var 2 127 719 personer registrert i Reservasjonsregisteret.

Eksterne lenker rediger