Finansdepartementet (Sverige)

For finansdepartementer i andre land, se Finansdepartement

Finansdepartementet er et svensk departement som er regjeringens organ i økonomisk-politiske spørsmål. Departementet sysselsetter rundt 470 ansatte innen områdene økonomisk politikk, statsbudsjett, skatter, sosiale avgifter, hasard, økonomisk samarbeid i EU, EMU, finansmarked, statlig forvaltningspolitikk, kommuner, landsting og länsstyrelser.

Underlagt Finansdepartementet er 60 etater (bl.a. Statens servicecenter), to statlige selskaper og 15 nemnder.

Departementet ledes av en finansminister, med en kommune-, forvaltnings- og finansmarkedsminister som stedfortreder. Den politiske ledelsen består i tillegg av rundt 20 personer. Departementets embetsverk er organisert i ni avdelinger som hver ledes av en avdelingssjef, og som igjen er inndelt i mindre enheter som hver ledes av en departementsråd.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger