For Norge, se statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet.

Et statsbudsjett er et overslag over en stats inntekter og utgifter i et budsjettår. I noen land, deriblant Norge, utarbeides statsbudsjettet av regjeringen, mens i andre land, blant annet USA, er det nasjonalforsamlingen som leder budsjettarbeidet.

Sveriges finansminister Anders Borg med budsjettproposisjonen – kalt «nådiga luntan» – under den såkalte «budsjettpromenaden» til Riksdagen den 20. september 2011.

Som hovedregel må statsbudsjettet uansett vedtas av landets nasjonalforsamling fordi den har bevilgende myndighet.

I Danmark vedtas statsbudsjettet ved lov, finansloven.