Potens (matematikk)

(Omdirigert fra «Eksponent»)

En potens i matematikken er et tall eller en funksjon uttrykt som en relasjon mellom to tall eller variabler, et grunntall og en eksponent. Man sier at grunntallet er opphøyd i eksponenten. En potens med grunntall b og eksponent n skrives:

Grafen b^x for ulike verdier for b: 10, e, 2 og 1/2 for henholdsvis grønn, rød, blå og turkis kurve.

Dersom n er et positivt heltall, tilsvarer dette å gange grunntallet med seg selv n ganger, dvs.

der man utfører multiplikasjonen på høyre side n ganger. For eksempel kan man skrive tallet 8 som ; her vil være en potens og 3 tallets eksponent.

Dersom n er et positivt heltall, defineres ved hjelp av brøk, slik at

og som n-te-roten av grunntallet,

Definisjonen av eksponenter kan utvides til å gjelde for alle reelle og komplekse tall.

Regneregler Rediger

En potens med grunntall b og eksponent n, multiplisert med en annen potens med grunntall b og eksponent m:

 

En potens med grunntall b og eksponent n, dividert med en annen potens med grunntall b, og eksponent m:

 

Negative eksponenter gir den inverse til tallet opphøyd i eksponenten:

 

for alle b ulik 0

Potens av potens regnes ut ved å opphøye grunntallet i produktet av eksponentene:

 

For generelle eksponenter (strengt tatt av type rasjonale tall) kan en forklare potensfunksjonen som en kombinasjon av heltallig potensiering og heltallig rotberegning:

 

For eksponenter lik null gjelder:

 

for alle b ulik 0

Notasjon for funksjoner Rediger

Dersom et tall angis som opphøyd for en funksjon, før argumentet, betegner dette vanligvis enten en invers (for -1) eller at man anvender samme funksjon et visst antall ganger (for et positivt heltall). F.eks. vil man kunne angi den inverse funksjonen av   som   (for x > 0), og funksjonen   som  .

For trigonometriske og hyperbolske funksjoner har slike eksponenter, etter konvensjon, en noe annen betydning: -1 betegner den trigonometriske inverse funksjonen, og et positivt heltall betegner at man opphøyer funksjonen i dette tallet n ganger. F.eks. vil   brukes ekvivalent med  , og   ekvivalent med  . Tilsvarende konvensjon for positive heltall gjelder også for logaritmiske funksjoner, der   vanligvis refererer til  , ikke  .

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger