I matematikk er n-te-rot til et tall et tall som multiplisert med seg selv ganger gir tallet . Dersom er et reelt tall bruker en ofte symbolet for n-te-roten.

N-te-rot er den inverse funksjonen til potensfunksjonen.

Den vanligste roten er kvadratroten. Den inverse funksjonen til kvadratroten er potensfunksjonen med eksponent 2.

N-te-roten kan også uttrykkes som følgende potensfunksjon: