Rasjonalt tall

Et rasjonalt tall er et tall som kan skrives som en brøk hvor telleren og nevneren er heltall. Mengden av rasjonale tall noteres i matematikken som Q eller (tysk Quotient).

Disse tallene har en endelig eller periodisk desimalutvikling, f.eks:

Mengden av rasjonale tall er tellbar uendelig, slik som mengden heltall er.

Eksterne lenkerRediger