Duodji (nordsamisk; sørsamisk duedtie, lulesamisk duodje) er samenes tradisjonelle kunsthåndverk og husflid. Begrepet duodji brukes både om det å fremstille noe og det som blir produsert; på norsk uttrykkes det vanligvis som å sløyde, og produktene som fremst eller samesløyd. Et hovedskille er mellom hard sløyd i tre, horn og bein, og myk sløyd i stoff og skinn.

Smykkeskrin av tre med innfellinger av horn. Laget i 1997 av duojár Olav L. Dikkanen fra Unjárgga Gielda / Nesseby kommune, Finnmark, Norge. Skrinet er en del av Norsk Folkemuseums samling.
Et par skallebånd vevd av duojár Sara Valborg Trasti fra Unjárgga gielda, Nesseby kommune, Finnmark, Norge. Båndene er en del av Norsk Folkemuseums samling
Sørsamisk tinntrådbroderi var motivet på et av de tre frimerkene med duodji som utkom i 1973.

Naturmaterialer

rediger

Duodji bruker overveiende naturmaterialer som skinn, pels, tre, trerøtter, horn og bein, til å lage forskjellige gjenstander. Reinsdyret ble mye brukt til duodji. Andre tradisjonelle materialer som har vært brukt er glassperler, tinn, og ull. Ut fra dette lager man grener (ulltepper), klær, smykker, trekopper, melkekopper, pulker, ski. Form og farger varierer fra distrikt til distrikt, og kan også være preget særlige tradisjoner innen den enkelte slekt.

Samene har også importert materialer som tekstiler og metall gjennom lang tid, og de fremstiller også ting av disse.

Utdanning

rediger

Duodjeinstituhtta har veiledere flere steder i Norge, og har som formål å fremme næringsutvikling med utgangspunkt i tradisjonell duodji.

I Norge i dag er utdannelsen til dette yrket innen utdanningsprogrammet Design og håndverk. Det innebærer to år på skole og to år i lære ute i bedrift. Første skoleåret er Vg1 Design og håndverk og andre skoleåret er Vg2 Design og duodji.

Programområder som fører til fagbrev (Programområder / spesialisering for opplæring i bedrift.)

VG1 VG2 Lærefag (Opplæring i bedrift) Fagbrev / yrkestittel
Design og håndverk Design og duodji Skinn- og pelsduodjifaget Skinn- og pelsduojár
Tekstilduodjifaget Tekstilduojár
Treduodjifaget Treduojár
Veve- og håndstrikkeduodjifaget Veve- og håndstrikkeduojár
Horn-, bein- og metallduodjifaget Horn-, bein- og metallduojár

Høgskolen i Oslo tilbyr et masterstudium i duodji [1]. Studiet gjennomføres ved Samisk høgskole.

Horn-, bein-, metall-, skinn-, pels-, veve- og håndstrikkeduodjárfagene var (per 2016) med på Utdanningsdirektoratets liste over små og verneverdige håndverksfag. Dette innebærer blant annet at bedrifter innen faget mottar utvidet støtte fra fylkeskommunen når de tar inn nye lærlinger.[1]

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger