Små håndverksfag er en fellesbetegnelse for små og verneverdige håndverksfag. De er også kalt tradisjonelle fag, gamle håndverksfag eller kulturhistoriske fag, og viser til fagområder som er små i omfang, men som representerer tradisjoner og kultur. Små håndverksfag kjennetegnes av at de har få utøvere og et begrenset, men jevnt rekrutteringsbehov. Videre nytter fagene tradisjonelle metoder og teknikker, og støtter seg til tradisjonell materialbruk.

Glassblåser på Hadeland Glassverk, 2010
Repslager i arbeid. Holland, 2007
Smed, Finland 2011.

Tradisjonelle håndverksfag er del av verdens immaterielle kultur, og UNESCO vedtok i 2003 en konvensjon for vern av denne del av kulturarven.

Små håndverksfag i Norge Rediger

I Norge er det et politisk og kulturhistorisk ønske å ta vare på de små håndverksfagene, og Stortinget ratifiserte i 2006 UNESCO-konvensjonen for vern av immateriell kultur.[1] En slik ratifisering viser et statlig ønske om å ta vare på gamle og tradisjonelle håndverksfag. Det er utfordrende å få kandidater til å søke til disse fagområdene, da det kan være vanskelig å finne et bærekraftig marked til håndverket. Av samme grunn er det få læreplasser i mange av fagene. Det er opprettet et eget opplæringskontor for små håndverksfag.[2]

Norsk håndverksinstitutt har en viktig oppgave i Norges oppfølging av UNESCO-konvensjonen. Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) under håndverksinstituttet gir innspill til Utdanningsdirektoratet, som så avgjør hvilke fag som skal regnes som små og verneverdige.[3]

Håndverksfag som kommer med på listen over små og verneverdige fag, utløser et ekstra tilskudd, blant annet fra fylkeskommunen, til lærebedrifter som tar inn lærling. Økt tilskudd er et virkemiddel for å få til videreføring av tradisjonelle håndverkskunnskaper gjennom jevnlig opplæring av nye fagutøvere.

Listen over små håndverksfag i Norge er ikke konstant. Visse kriterier må være oppfylt for at et fag skal kategoriseres som verneverdig:[3]

  • Faget er en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller er godkjent som et forsøk.
  • Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på nyrekruttering.
  • Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.
  • Faget har kulturell verdi som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.
  • Når faget overskrider 15 nye kontrakter i løpet av en tre års periode, dvs. i snitt fem nye kontrakter pr. år, tas faget ut av listen etter ytterligere et kaldenderår.

Pr. 2016 omfatter listen over små og verneverdige håndverk følgende fag:

   

Referanser Rediger

Kilder Rediger

Eksterne lenker Rediger