Mesterfag

(Omdirigert fra Håndverksfag)

I Norge kan man søke om mesterbrev i over 70 ulike håndverksfag. For å kunne søke om mesterbrev må du[hvem?]:


* ha fag- eller svennebrev i et mesterfag **
* ha arbeidet i mesterfaget i minst 6 år eller minst 2 år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste 10-årsperiode)
* ha bestått eksamenene i mesterutdanningen eller:
- ha tilsvarende godkjent utdanning (Fagskolen, Vea, NEAK,m.fl.)
- ha mesterbrev fra annet land
- ha fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
- ha fått innvilget fritak på grunnlag av realkompetansevurdering

** Har du fagutdanning fra andre land enn Norge, ber vi deg søke veiledning hos fagopplæringsmyndighetene i den fylkeskommunen du bor.

Det er Mesterbrevnemnda som styrer ordningen med Mesterbrev. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Liste over mesterfag i NorgeRediger

Lov om mesterbrev trådte i kraft 15. januar 1987. Parallelt med innføring av loven, ble det utviklet en ny utdannelsesordning for håndverksmestre. Da loven ble innført var 44 fag lagt inn under ordningen. I dag er det over 70 forskjellige fag som underlagt ordningen. Mestertittelen og -merket er lovbeskyttet. Ifølge loven kan den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne bestemmelsen kan straffes med bøter.

Det er i dag ca. 17 000 som er aktive mestere i Norge. Hvert år innvilges ca. 500 nye mesterbrev.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger