Svennestykke

1. Svennestykke er det avsluttende produkt ved avleggelse av en svenneprøve. Svennestykket blir vurdert av en prøvenemnd på minst to medlemmer med kompetanse innen det aktuelle faget.

Karakterene er:

  • Bestått meget godt
  • Bestått
  • Ikke bestått

2. Svennestykke brukes i overført betydning om noe som er gjort ekstra bra, "imponerende svennestykke". Ordet er mye brukt i denne betydningen innen musikk- og filmanmeldelser. "Mesterstykke" / "Mesterverk" er brukt på samme måte, men beskriver et høyere nivå.

Se ogsåRediger