En sølvsmed er en håndverker som jobber med gjenstander i sølv. Utdanningen i Norge er to år i skole og to år i lære i bedrift.

Sølvsmeden Knut Helle i Valle fotografert i 1959 i arbeid med blåserør og lodding på sølje..
Tysk sølvtøy fra hovedsakelig slutten av 1800-tallet.

Tradisjonene for å smi og forsire i sølv er svært gamle i Norge. Dette bekreftes av en rekke gamle arvestykker som er datert helt tilbake til middelalderen, som drikkehorn eller brudekroner.

Da sølvgruvene på Kongsberg ble funnet, ble det nedlagt forbud mot at sølv herfra skulle sendes noe annet sted enn til kongen i København. Allikevel greide bøndene og kunsthåndverkerne i dalene omkring å smugle ut en god del av kongsbergsølvet, slik at de hadde noe å arbeide med. I årenes løp kom det innflyttere til Telemark fra Tyskland som hadde med seg solide håndverkstradisjoner. En av de mest kjente er Michel Mandt, som fikk en stor etterslekt av begavede kunsthåndverkere i Vest-Telemark.

I dag smis det i sølv på tradisjonell basis i Telemark og Setesdal. Sølvsmedlinja ligger i Valle, og er knyttet til Setesdal videregående skole.

Utdanning rediger

I Norge i dag er utdannelsen til dette yrket innen utdanningsprogrammet Design og håndverk. Du må gå to år på skole og to år i lære ute i bedrift. Første skoleåret er Vg1 Design og håndverk og andre skoleåret er Vg2 Design og gullsmedhåndverk.

Sølvsmedfaget er (pr. 2016) med på Utdanningsdirektoratets liste over små og verneverdige håndverksfag. Dette innebærer blant annet at bedrifter innen faget mottar utvidet støtte fra fylkeskommunen når de tar inn nye lærlinger.[1]

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger