Samisk høgskole (SH; nordsamisk: Sámi allaskuvla, SA) er en norsk statlig høgskole i Kautokeino i Finnmark med særskilt ansvar for det samiske samfunnet i det samiske kulturområdet, Sápmi. Høgskolen ble etablert i 1989. Den har over 200 studenter fra Norge, Finland, Sverige og Russland og mer enn 100 ansatte.

Samisk høgskole
(Sámi allaskuvla)
I 2009 flyttet Samisk høgskole og Nordisk Samisk Institutt inn i Diehtosiida (Samisk vitenskapsbygg) i Kautokeino. Bygningen huser også Sametingets avdelinger for opplæring og språk, Norges institusjon for menneskerettigheter, studentsamskipnaden og Samisk arkiv.
Grunnlagt1989
TypeStatlig høgskole
RektorLaila Susanne Vars
BeliggenhetKautokeino (Guovdageaidnu)
Studenter270 [1] (2018)
MedlemskapUniversitets- og høgskolerådet[2]
Org.nummer971519363
Nettstedhttps://samas.no (nordsamisk), https://samas.no/nb (bokmål), https://samas.no/en (engelsk)
Kart
Samisk høgskole
69°00′52″N 23°02′14″Ø

Bakgrunn og virksomhet rediger

Samisk høgskole ble etablert for å styrke samisk kompetanse.

Samisk høgskole er en høyere utdannings- og forskningsinstitusjon som skal dekke det samiske samfunnets behov. Skolens hovedspråk er samisk både i undervisningen, administrasjonen og blant de ansatte og studentene. Samisk utdanning og forskning danner høgskolens særegne faglige profil og høgskolen har et nordisk-samisk og internasjonalt perspektiv med blant annet studenter fra alle land i Sápmi: Norge, Finland, Sverige og Russland.

Studieprogrammer rediger

Samisk høgskole tilbyr følgende programstudier:

 • Bachelor i duodji (samisk kunsthåndverk og husflid) og design
 • Bachelor i reindriftsstudier
 • Bachelor i samisk språk og litteratur
 • Bachelor i urfolksjournalistikk
 • Master i duodji
 • Master i samisk grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn (5-årig)
 • Master i samisk grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn (5-årig)
 • Master i samisk språk og litteratur
 • Master i urfolksjournalistikk
 • Ph.d. i samisk språk og litteratur.

I tillegg tilbyr høgskolen en rekke enkeltemner, videreutdanninger og begynneropplæring i samisk språk. Mange av de ulike tilbudene har ikke årlig oppstart.

Organisering rediger

Høgskolen er en av seks statlige høgskoler i Norge.

Samisk høgskole består av to institutter som har ansvaret for forsknings og utdanningsvirksomheten innen sine respektive felt:

 • Institutt for samiske lærerutdanninger og urfolksjournalistikk
 • Institutt for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap

I tillegg er Senter for samisk i opplæringa organisert under Samisk høgskole. Senteret er et nasjonalt kompetansesenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høgere utdanning. Senter for samisk i opplæringen arbeider vidt for å fremme muntlig og skriftlig bruk av samisk i befolkningen.

I 2005 ble Nordisk Samisk Institutt samorganisert med Samisk høgskole og ble i juli 2009 samlokalisert da Samisk vitenskapsbygg, Diehtosiida, stod ferdig.

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark er ansvarlig for studentvelferden til studentene ved SA.

Ledelse rediger

Samisk høgskole har en såkalt toledermodell med valgt rektor og ansatt direktør, hjemlet i Universitets- og høgskolelovens §10-2. Rektor velges blant de ansatte og studentene ved institusjonen for fire år av gangen og maksimalt åtte år sammenhengende. Direktør ansettes av styret. Rektor har et overordnet ansvar for institusjonen og er styrets leder, mens direktøren sitter på det helhetlige administrative ansvaret.

Rektor
Direktør

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger