Drain (en: sluk, utløp, avløp) kalles en av de tre terminalene til en felteffekttransistor. De to andre heter gate (en: port) og source (en: kilde). Norske betegnelser har ikke kunnet feste seg.