Et relé er en elektrisk komponent som fungerer som en strømbryter. Det kan brukes til å kontrollere en elektrisk strøm, gjerne mye større enn den som blir tilført reléspolen, eller – sammen med flere andre reléer – til å lage en logisk styring.

Relé med vekselkontakt. Spolen ligger inni den gule sylinderen; den mekaniske hengselen er ikke vist, heller ikke hullet i den venstre kontakten

Det er vanlig å montere et relé slik at en strømforbruker som bruker mye strøm kan ha korte ledere fra strømkilde til forbruker, og slik at en svak styrestrøm kan gå gjennom en liten bryter og tynne ledere til reléet.

Et relé som er utformet som flere vendere kan styre mange funksjoner i samme reléet med en elektromagnet.

VirkemåteRediger

Et mekanisk relé består av en elektromagnet som, når den blir tilført elektrisk strøm, trekker til seg en jernbit (ankeret) som har mekanisk forbindelse med reléets kontaktsett. Når strømmen gjennom spolen blir avbrutt sørger fjæringen i beinet til en eller flere av de midterste kontaktsettene til at kontaktsettet kommer tilbake til normal posisjon. Mange reléer har en fjær som hjelper til å trekke relèet tilbake til normal posisjon.

BruksområderRediger

  • Forsterke et digitalt signal.
  • Logiske funksjoner. For eksempel: OG, to eller flere normalt åpne kontakter som er koblet i serie. ELLER, to eller flere normalt åpne kontakter som er koblet i parallel. NOG og NELLER kan opnås ved å bruke normalt stengte kontakter.
  • Tidsrelé, for å forsinke en start eller stopp av noe.

HistorieRediger

 
Amerikaneren Joseph Henry, bildet er fotografert mellom 1865 og 1878.

Reléet var en tidlig forsterker; det kunne styre store strømmer med svake strømmer, og strømmene kunne være galvanisk adskilte. Reléer med sin på/av-karakteristikk er høyst ulinjære, men var, som den første type forsterker, umåtelig viktig for elektroteknikkens utvikling.

Reléet ble oppfunnet av den amerikanske forskeren Joseph Henry i 1835. Hensikten med oppfinnelsen var å forbedre hans versjon av den elektriske telegrafen.

Det er også hevdet at det var den engelske oppfinneren Edward Davy som oppfant reléet i 1835 i hans elektriske telegraf.

Se ogsåRediger