En katode er en elektrode som avgir frie elektroner til vakuum, til en elektrolytt, til en halvleder eller til ionisert gass. Den representerer motparten til en anode, denne tar opp elektroner. Katode kommer fra gresk å synke mens anode kommer av å stige.

En kobberkatode i et galvanisk element, som for eksempel et batteri. En positiv strøm i flyter ut av katoden.

Strømveien er inn i anoden og ut av katoden i klassisk definisjon av strømretningen.[1] Denne definisjonen ble bestemt før menneskene visste at negative elektroner er de virkelige strømbærerne. Slik går elektronene inn i katoden og kommer ut av anoden.

I elektrokjemi er katoden den elektroden der det foregår en reduksjon. Derfor er katoden positiv ved utladning av et batteri og negativ ved oppladning.

Eksempler rediger

Begrepene anode og katode brukes for:

Referanser rediger