Den store utskiftningen

Den store utskiftningen, også omtalt som det store befolkningsskiftet, utskiftningsteorien, folkeutbyttet og liknende (etter fransk le grand remplacement og engelsk The Great Replacement eller The Great Replacement Theory), er en høyreekstrem og rasistisk konspirasjonsteori om at det føres en bevisst politikk for å erstatte den etnisk hvite befolkningen i Europa og i USA med ikke-europeiske innvandrere og deres etterkommere.[1] Ifølge teorien vil det hemmelige komplottet føre til at den opprinnelige befolkningen og den tradisjonelle kulturen forsvinner.

Begrepet og ideene er formulert i pamfletten Le Grand Remplacement fra 2011, skrevet av den franske, nasjonalistiske forfatteren Renaud Camus. Teorien har røtter i eldre, antisemittiske forestillinger om at jøder blir i flertall i ikke-jødisk samfunn og overtar makten, men gjelder i dag ulike folkegrupper og forhold.[2] Europeiske konspirasjonsteoretikere frykter at muslimer fra Midt-Østen, Afrika og Asia vil overta, i USA skal trusselen særlig komme fra afroamerikanere og latinamerikanske innvandrere og deres barn.

Betegnelsene «folkemord ved utskifting» (engelsk: genocide by substitution) eller «folkemord på hvite» (engelsk: white genocide) brukes også. På svensk brukes til dels uttrykket folkutbyte («etnisk erstatning») som tidligere har vært brukt i betydningen «migrasjon», men har endret mening til «erstatning» eller «utskifting».[1][3]

Identitærbevegelsen i Østerrike og Tyskland har siden rundt 2012 fremmet konspirasjonsteorien og fremstiller seg selv som den siste generasjon som kan stanse «den store utskiftingen» ; de anser med det seg selv som vestens redningsmenn. Identitærebevegelsen har popularisert konspirasjonsteorien og de hevder at utvandring (remigration) av personer med utenlandsk opphav er nødvendig for å avverge utskiftingen. Retorikken om den store utskiftingen har blitt overtatt av kulturelle og rasistiske nasjonalister.[1][4]

Siden flyktningekrisen i Europa i 2015 har konspirasjonsteorien tilskyndet diskursen på den ytterliggående høyresiden. Viktig innslag i narrativet har vært antakelser om mislykket integrering og kvasi-vitenskapelige forestillinger om uforenlige kulturer. Teorien har også blitt fremmet av ledende politikere som statsministrene Viktor Orbán i Ungarn og Róbert Fico i Slovakia.[3]

TeoriRediger

 
Den franske forfatteren Renaud Camus (født 1946, i lys dress) med politiske meningsfeller i Conseil national de la résistance européenne, en fransk, høyreorientert, pan-europeisk forening som ble dannet i 2017 med Camus som leder. Camus myntet begrepet «den store utskiftningen» om befolkningsendringen i Europa i pamfletten Le Grand Remplacement i 2011. Konspirasjonsteoretikere har siden hevdet at en maktelite bevisst erstatter den hvite befolkningen med muslimske innvandrere i Europa og latinamerikanske i USA.

Renaud Camus (født 1946) hevder at totalitære og elitistiske politikere i Vesten systematisk skifter ut den hvite befolkningen i Frankrike og Europa med muslimer og andre fra Midt-Østen og Afrika.[5] Hensikten kan være å vinne stemmer blant de nye befolkningsgruppene, få flertall for egen politikk og dermed beholde makten.[trenger referanse] Martin Sellner mener at det pågår en planlagt utskifting med sikte å endre det mono-etniske samfunnet til et multi-kulturelt. Sellner hevder at en overnasjonal elite påtvinger de europeiske folkene denne store utskiftingen.[1]

Camus har beskrevet «masseinnvandringen» til Frankrike som en «invasjon» og at den historiske kulturnasjonen er «kolonisert» gjennom en «befolkningsoverføring».[6] Immigrasjonen av «fremmedkulturelle», fødselsoverskuddet i disse gruppene og synkende fødselstall blant hvite har ført til en demografisk forandring. Den gamle flertallsbefolkningen vil bli en minoritet i sitt eget område, og til sist vil tradisjonelle, vestlige verdier og samfunn forsvinne, ifølge Camus.[1]

Identitærbevegelsen og andre ytterliggående høyreaktører fremhever fallende fødstall blant «innfødte», innvandring og aldrende befolkning. Martin Sellner, leder for identitærbevegelsen i Østerrike, fremholder at fødselsratene i Østerrike går nedover samtidig som folketallet stiger. Identitærbevegelsen fremmer påstander om at østerrikerne snart vil forsvinne som folk fordi det fødes for få barn; dette understøttes av statistikk over fødselsrate blant østerriksk-fødte kvinner sammenlignet med tyrkisk-fødte. Identitiærbevegelsen er kritiske til framprovosert abort. Sellner mener at «abort» er et misvisende begrep og at det burde hete «infanticid» på ufødte.[1]

Analyse av teorienRediger

Kritikerne av utskiftningsteorien påpeker at Frankrike og USA i århundrer har vært preget av stort etnisk og kulturelt mangfold og at Camus' retorikk fortegner virkeligheten, konstruerer konflikter og skaper rasehat.[trenger referanse] De vil også hevde at det ikke finnes en global elite som samordner politikken for å oppnå «verdensherredømme», og at ansvarlige politikere ikke har en egeninteresse i å «islamisere» eller ødelegge vestlige demokratier.[trenger referanse]

Ifølge den svenske medieforskeren Mattias Ekman brukes denne konspirasjonsteorien strategisk av ytterliggående politiske aktører på høyresiden for å spre frykt i befolkningen, ved å utnytte sosial eller økonomisk usikkerhet og ved å basere seg på forestillinger om etnisk homogenitet. En tilsynelatende mer sivilisert versjon av teorien brukes ifølge Ekman av vanlige politikere på høyresiden.[3] «Den store utskiftningen» ble tatt i bruk strategisk som et alternativ til eldre, utdaterte og stigmatiserte begreper. Østerrikeren Martin Sellner uttalte at begrepet er på en klar og tydelig måte beskriver hva som i realiteten ligger bak islamisering, infiltrasjon, utelandsk vold og så videre, og at begrepet virker samlende fordi det gir et klart bilde av fienden. Sellner uttalte at planen var å gjøre begrepet populært i alle patriotiske miljøer og la det inngå i hverdagslig bruk, deretter mente han at begrepet ville gli inn debatter i media.[1]

Mattias Ekman beskriver den store utskiftningen som en systemisk konspirasjonsteori. En systemisk (engelsk: systemic) konspirasjonsteori innbefatter forestillinger om konspirasjoner med vidtrekkende målsettinger, for eksempel politisk eller økonomisk kontroll over et territorium. Slike skiller seg fra konspirasjonsteorier om enkelthendelser, som drapet på John F. Kennedy. Forestillingen om «den store utskiftningen» varierer litt fra land til land. Denne konspirasjonsteorien er knyttet til en lang forhistorie på den ytterliggående høyresiden.[3]

Innvandringsmotstand og voldRediger

Utskiftningsteorien fikk først støtte fra ytterliggående innvandringsmotstandere.[trenger referanse] Siden er ideen også blitt godtatt av mer moderate og nasjonalkonservative grupper og blitt tatt inn et bredere politisk ordskifte.

I USA har konspirasjonsteorien spredt seg til den polariserte «kulturkrigen» om verdier, moral og livsstil.[7] Konservative, hvite republikanere og mediekommentatorer rettet kritikk mot Det demokratiske partiet og «venstrevridde» liberalere for deres «forræderiske» befolkningspolitikk. Blant annet har programlederen Tucker Carlson i FoxNews en rekke ganger gjentatt konspirasjonsteorien om politikere som ønsker å bytte ut den tradisjonelle velgermassen av europeisk-ættede amerikanere med «velgere fra den tredje verden».[8] Under Unite the Right rally, en høyreorientert demonstrasjon i Charlottesville i 2017, var de amerikanske nasjonalistenes kamprop You will not replace us! («Dere skal ikke få erstatte oss!», forkortet YWNRU) og Jews will not replace us! direkte inspirert av utskiftningsteorien.[9][10][11]

Konspirasjonsteorien har særlig sterkt påvirket hvit makt-bevegelsen som mener at «den hvite rasen» er overlegen andre og at «raser» og kulturer bør holdes atskilt. Amerikanske nynazister og rasister nærer forestillinger om et politisk «rasesvik» i befolkningsutviklingen i USA og anser folk med afrikansk eller latinamerikansk opphav som fiender.[trenger referanse]

Tilhengerne av «hvit overlegenhet» (engelsk: white supremacy) i USA og Europa hevder det tradisjonelle, «hvite» majoritetssamfunnet er utrydningstruet, og at en «rasekrig» mellom etniske grupper i vestlige land er uunngåelig.[trenger referanse] Mange innvandringsmotstandere ønsker tvungen tilbakesending og utvandring (remigrasjon) av «etnisk fremmede». De mest ekstremistiske fanatikerne betrakter også henrettelser og folkemord som nødvendig i «overlevelseskampen».[trenger referanse]

Renaud Camus har ikke direkte oppfordret til voldelig aktivisme.[12] Hans teori om «den store folkeutskiftningen» har likevel motivert unge, radikaliserte menn til terrorhandlinger. Brenton Tarrant, terroristen som drepte 50 mennesker i Christchurch-massakren på New Zealand i 2019, kalte sitt manifest, dokumentet der han forklarer massedrapene, nettopp for The Great Replacement.[13] Også Philip Manshaus i Norge i 2020[14], Payton S. Gendron i Buffalo i USA 2022[15][16] og andre har begrunnet sine rasistiske drap i overbevisningen om et «hvitt selvmord» og en «demografisk revolusjon» og som er iscenesatt for å svekke og utslette hvite i egne land.[17]Hatgruppene som omfavner utskiftningsteorien, er ofte også motstandere av andre moderne forhold og ideer, som liberalisme, multikulturalisme, feminisme og «globalisme», verdensomspennende økonomisk og politisk samarbeid på bekostning av nasjonal selvråderett.[trenger referanse]

Se ogsåRediger

 • Identitærbevegelsen, en opprinnelig fransk, pan-europeisk bevegelse som beskrives som patriotisk og konservativ, men ogå høyreradikal, innvandringsfiendtlig og anti-islamsk
 • Nouvelle Droite, «det nye høyre»
 • Eurabia, konspirasjonsteori om islamiseringen av Europa
 • Akselerasjonisme, ekstremistisk aktivisme for å framskynde radikale samfunnsendringer, for eksempel å starte en «uunngåelig rasekrig»
 • Etnisk konflikt, krig mellom etniske grupper
 • Kulturkrig
 • Replacement migration («erstatningsmigrasjon»), folkeforflytninger som tjener demografiske, økonomiske eller sosiale mål i en region, for eksempel for å unngå nedgang i totalbefolkningen eller nedgang i antall personer i arbeidsfør alder

ReferanserRediger

 1. ^ a b c d e f g Goetz, J. (2021). ‘The Great Replacement’. DiGeSt-Journal of Diversity and Gender Studies, 8(1), 59-74. Sitat: «Davey and Ebner (2019, p. 6) define ‘White Genocide’ as ‘a conspiracy theory popularised by white supremacist David Lane, who argued that white populations are being replaced through immigration, integration, abortion and violence against white people’»
 2. ^ Nafeez Mosaddeq Ahmed, Le Monde Diplomatique, mai 2019: Ekstremister i regjeringskorridorene: Gjennom tenketanker og høyrepolitikere spres og normaliseres høyreekstrem ideologi i vestlige regjeringer og medier.
 3. ^ a b c d Ekman, Mattias (6. mai 2022). «The great replacement: Strategic mainstreaming of far-right conspiracy claims». Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies (engelsk): 135485652210919. ISSN 1354-8565. doi:10.1177/13548565221091983. Besøkt 20. mai 2022. 
 4. ^ Bjørgo, T, Ravndal, JA (2019) Extreme-Right Violence and Terrorism: Concepts, Patterns, and Responses. The Hauge: International Centre for Counter-Terrorism. DOI: 10.19165/2019.1.08 ISSN: 2468-0486
 5. ^ Franck Orban, Høgskolen i Østfold 8. april 2019: Fotsoldaten og inspiratoren
 6. ^ Christian Skaug, www.document.no 18. januar 2020: Renaud Camus dømt for å ha talt om befolknings­utskiftning
 7. ^ Aftenpostens podkastForklart 19. mai 2022: Konspirasjonsteorien som kobles til Buffalo-drapene
 8. ^ «Fox News suddenly goes quiet on ‘great replacement’ theory after Buffalo shooting». the Guardian (engelsk). 17. mai 2022. Besøkt 20. mai 2022. 
 9. ^ «The French Origins of “You Will Not Replace Us”». The New Yorker (engelsk). 27. november 2017. Besøkt 20. mai 2022. 
 10. ^ McAuley, James (17. juni 2019). «How Gay Icon Renaud Camus Became the Ideologue of White Supremacy». The Nation (engelsk). ISSN 0027-8378. Besøkt 20. mai 2022. «The bizarre odyssey of the “great replacement” theorist shows that kitsch can kill.» 
 11. ^ «White Supremacists Adopt New Slogan: "You Will Not Replace Us"». Anti-Defamation League (engelsk). 9. juni 2017. Besøkt 20. mai 2022. 
 12. ^ Franck Orban. «KRONIKK: Fotsoldaten og inspiratoren». www.hiof.no (norsk). Høgskolen i Østfold, Institutt for språk, litteratur og kultur. Besøkt 20. mai 2022. «Renaud Camus er en fransk forfatter som ble kjent i Norge etter at det ble hevdet at han inspirerte Brenton Harisson Tarrant, gjerningsmannen som angrep to moskeer 15. mars 2019 i Christchurch, New Zealand. 50 personer ble drept og like mange ble såret.» 
 13. ^ Önnerfors, Andreas (2019). «‘The Great Replacement’ – Decoding the Christchurch Terrorist Manifesto» (engelsk). doi:10.13140/RG.2.2.20760.83208. Besøkt 20. mai 2022. 
 14. ^ Anders Giæver (13. januar 2020). «Rasekrig for Dummies». www.vg.no. Besøkt 20. mai 2022. 
 15. ^ «Making Sense of the Racist Mass Shooting in Buffalo». The New Yorker (engelsk). 15. mai 2022. Besøkt 20. mai 2022. 
 16. ^ Klungtveit·, Harald S. (15. mai 2022). «Nynazistisk terror i USA: 10 skutt og drept – 18-åring jaktet på tilfeldige svarte ofre». Filter Nyheter. Besøkt 20. mai 2022. 
 17. ^ «“The Great Replacement:” An Explainer». Anti-Defamation League (engelsk). Besøkt 20. mai 2022.