Minoritet

gruppe mennesker etter praksis, rase, religion, etnisitet eller andre egenskaper som er færre i antall enn hovedgruppene i disse klassifiseringene

Minoritet utgjøres av de som er i mindretall, og som utgjør mindre enn 50 % av en populasjon eller forsamling. I sosiologi brukes begrepet ofte om en etnisk gruppe som ikke har flertall i et samfunn, da forstått som en språklig minoritet. Det kan også brukes om en religiøs gruppe som er i mindretall, og om folk med funksjonshemming sammenlignet med folk uten funksjonshemming.

Se også rediger