Majoritet

«Flertall» omdirigeres hit, se også pluralis.

Majoritet er når en gruppe er i flertall i en populasjon eller forsamling. Det motsatte av majoritet er minoritet.

De mest omtalte formene for flertall:

  • Positivt flertall — et uttrykt flertall for en sak eller et vedtak
  • Negativt flertall — betegnelse på flere ulike former for flertall
  • Simpelt flertall — flest stemmer, men mindre enn 50% av de avgitte stemmer, når blanke/avholdende regnes med.
  • Alminnelig flertall — «vanlig flertall», mer enn 50% av de avgitte stemmer.
  • Rent flertall — samme som alminnelig flertall, men presisering av at én (parti-)gruppe har flertall alene.
  • Kvalifisert flertall — Strengere krav enn til alminnelig flertall. Eksempelvis 2/3, 3/4 eller 4/5.
  • Absolutt flertall — en variant av «kvalifisert flertall» der det kreves tilslutning fra mer enn 50% av de stemmeberettigede.