Den bayerske rikskrets

Den bayerske rikskrets (tysk: Bayerischer Reichskreis) var en rikskrets i det tysk-romerske rike.

Den klart mest betydningsfulle staten i kretsen var hertugdømmet Bayern (senere et kurfyrstedømme også), fulgt av Oberpfalz, erkebispedømmet Salzburg og den frie riksstaden Regensburg.

Stater i rikskretsenRediger

Rikskretsen bestod av disse statene:

Navn Status Kommentar
  Bayern Hertugdømme Etablert i 907, styrt av huset Wittelsbach fra 1180, Bayern-München og Bayern-Landshut ble gjenforent i 1506, annektert av Oberpfalz innen Kurpfalz i 1628 og de bayerske regentene overtok styringen av Kurpfalz i 1777.
  Berchtesgaden Fyrstprost Etablert i 1111, riksumiddelbarhet gitt av Fredrik I Barbarossa i 1156.
  Breitenegg Herlighet Sjenket til Johann Tserclaes de Tilly av kurfyrst Maximilian I av Bayern i 1624, riksgrevskap fra 1654, solgt til Bayern i 1792.
  Ehrenfels Herlighet Områdene rundt Beratzhausen, riksumiddelbarhet gitt av Fredrik III av Habsburg i 1465, overtatt av Pfalz-Neuburg in 1567.
  Freising Fyrstbispedømme Etablert av St. Corbinian i 724, fyrstbispedømme fra 1294
  Haag Grevskap Riksumiddelbarhet gitt av Fredrik II av Hohenstaufen i 1245, riksgrevskap fra 1509, styrt av hertugene av Bayern fra 1567.
  Hohenwaldeck Friherlighet Tidligere under Freising, riksumiddelbarhet gitt av Fredrik III av Habsburg i 1476, grevskap fra 1637, overtatt av Bayern i 1734
  Leuchtenberg Landgrevskap Etablert rundt 1146, fyrstedømme fra 1433, arva av huset Wittelsbach i 1646, overtatt av Bayern i 1712.
  Niedermünster i Regensburg Fyrstabbedi Etablert rundt 788, riksumiddelbarhet gitt av Henrik II i 1002.
  Obermünster i Regensburg Fyrstabbedi Etablert før 876, riksumiddelbarhet gitt av Ludvig IV av Wittelsbach i 1315.
  Ortenburg Grevskap Etablert rundt 1120, riksumiddelbarhet stadfesta i 1479 av Fredrik III av Habsburg.
  Pfalz-Neuburg Hertugdømme Wittelsbachområde etablert i 1505 etter den Landshutske arvefølgekrig, blei pfalzfyrstedømme i 1685, slektslinja stoppa i 1742, overgitt til Pfalz-Sulzbach.
  Pfalz-Sulzbach Hertugdømme Underdeling av Pfalz-Neuburg fra 1656, skulle overta Pfalz-Neuburg og palatinatet i 1742, begge blei innlemma i Bayern 1777.
  Passau Fyrstbispedømme Etabler i 739 av Saint Boniface, riksumiddelbarhet gitt av Otto III i 999.
  Regensburg Fyrstbispedømme Etablert i 739 av St. Boniface, riksumiddelbart fra 1200-tallet
  Regensburg Fri riksstad Siden 1245.
  Salzburg Fyrsterkebispedømme Fyrstbispedømme etablert i 696 av St. Rupert, erkebispedømme fra 798, fyrsterkebispedømme fra 1213.
  St Emmeram i Regensburg Fyrstabbedi Etablert i 739, regjert av biskopene av Regensburg inntil 975, riksumiddelbarhet gitt av Adolf av Nassau i 1295.
  Störnstein Herlighet Len under den böhmiske kronen, oppgradert til grevskap og gitt til Huset Lobkowicz av Ferdinand I av Habsburg i 1562, fikk riksumiddelbar i 1641.
  Sulzbürg-Pyrbaum Herlighet Styrt av huset Wolfstein, riksumiddelbarhet stadfesta i 1353, grevskap fra 1673, innlemma i Bayern i 1740.