Et hertugdømme er et landområde styrt av en hertug eller hertuginne. Historisk har noen hertugdømmer i Europa vært suverene, mens andre (spesielt i Frankrike og Storbritannia) har vært underordnede distrikter i et kongedømme.

Hertugen og hertuginnen av Skåne, fotografi fra 1905

Se også rediger