Landgreve (nederlandsk: landgraaf, tysk Landgraf; fransk landgrave; latin comes magnus, comes patriae, comes provinciae, comes terrae, comes principalis, lantgravius) er en gammel tysk betegnelse for en greve som ikke var underlagt noen hertug, men som stod direkte under keiseren. En landgreve ble derfor regnet blant riksfyrstene.

Heraldisk krone for landgreve