De svensk-novgorodske krigene

i innerste Finskebukta

De svenske-novgorodske krigene i middelalderen var en rekke konflikter mellom Republikken Novgorod og kongeriket Sverige om den militære kontrollen over innerste Finskebukta med Karelen og Ingermanland i tre århundrer mellom 1142 og 1448.

De svenske felttogene østover hadde religiøs overtoner med korstog mot de ortodokse kristne novgoroderne og ladogabeboerne, men også maktpolitiske og økonomiske begrunnelser om herredømmet over Finskebukta og det finske innlandet. De første angrepene var trolig rene røvertokter.

KonflikteneRediger

 • Svensk-novgorodsk strid etter et svensk angrep med 60 skip i 1142. Novogorod led et tap på 150 døde.
 • En svensk krigsflåte i 1164 angrepet byen Ladoga, mistet 43 av 55 skip som trolig hadde minst 1 500 til 2 500 mann om bord, under et novgorodsk motangrep.
 • Slaget ved Neva i sommeren 1240.
 • Krig mellom Novogorod og Sverige i 12561257 på østlige Estland og Tavastland.
 • «Ladogafelttoget» i 12831284 med Slaget ved Neva (1284)
 • Novgorods angrep på Tavastland i 1292, besvarte med motangrep mot Ingermanland.
 • Det tredje svenske korstoget i 12931295 startet en tretti år lang krig.
 • Neva-kampanjen i 13001301. 1 100 svensker anlagte festningen Landskrona ved Nevas munning. Etter to beleiringer ble festningen inntatt og lagt øde av novgoroderne.
 • Krigen om Tavastehus festning i 13111314 |
 • Novgorodernes felttog mot Åbo 1318, Åbo slott holdt stand.
 • Kexholmskrigen 13211323 sluttet med den første fredsavtale mellom svenskene og russerne, Nöteborgstraktaten.
 • Sten Bielkes feide mot Novgorod i 13381339 var en del av et lokalt opprør på russiske Karelen mot Novgorod som snublet inn i en krig med svenskene fra Viborg. Nöteborgstraktaten ble bekreftet på nytt.
 • Magnus Erikssons russiske korstoget i 13481351 startet en svensk-novogorodsk krig med Slaget ved Schabtschin 1348, to beleiringer av Nöteborg festning i 1348-1349 og en beleiring av Viborg i 1351.
 • Offensiven mot Jama i 1395 var et angrep fra Viborg på byen Jama i et rent røvertokt
 • Offensiven mot Norra Ladoga i 1396 var et mindre angrep mot nordsiden av sjøen Ladoga.
 • Novgorodernes angrep i nord 1399 inn i nordlige Finland.
 • Tiversk-offensiven i 1411 på russiske Karelen med et svensk angrep som ødela byen Tiversk (Tiurula), dette ble hevnet av novgoroderne som herjet på svenske Karelen helt opp til Viborgs murene. En fredsavtale ble inngått i februar 1428.
 • Karl Knutssons tog mot Novgorod i 1444Slaget ved Narva (1444) under et preventiv angrep mot en novgorodsk offensiv mot Narva.
 • Novgorodernes andre angrep mot Narva i 1448. For andre gang angrepet novgoroderne den viktige festningen Hermannsfeste i Narva på østlige Estland. Novgoroderne vant Slaget ved Narva (1448) over en svensk-tyske flåte på Narva elv og havet.

KilderRediger