Gardarike (norrønt Garðaríki) er i norrøn sagalitteratur et rike som i dag vil tilsvare Russland, Belarus og Ukraina, særlig området mellom byene Novgorod og Kyiv.

Navnet ble brukt på området til øst-slaverne av vikingene fra Norden. Navnet betyr «riket med borgene».[1] På reisene gjennom Øst-Europa, til blant annet Miklagard eller Jorsalaland, støtte vikingene på tallrike slaviske byer med «borg» i navnet (-gard eller -grad).

Ettersom vikingene særlig handlet med de nordlige russiske områdene, skildrer sagaene Holmsgard (Hólmgarðr, Novgorod) som hovedstaden i Gardarike. Andre byer som blir nevnt er Aldeigjuborg (Staraja Ladoga), Kǿnugarðr (Kyiv), Pallteskja (Polotsk), Smaleskja (Smolensk), Surdalar (Suzdal), Moramar (Murom) og Rostofa (Rostov Velikij).

Videre utvikling rediger

Etter hvert ble Gardariket til den statsdannelsen som het Rus, eller senere Russland. Selv om det trolig opprinnelig var handelsmenn og bosettere fra dagens Sverige som ble kalt rusar har det navnet spredt seg til hele statsdannelsen. I Skandinavia og på Island ble de øst-slaviske landene kalt for Gardarike helt frem til 1200-tallet. Et annet navn var Store-Svitjod, som ble brukt i Snorre Sturlasons Ynglingesaga. Svitjod var et navn på et rike i Sverige.

Gardarike, eller Rus, hadde gode forbindelser til Norge i middelalderen. Blant annet samarbeidet kong Olav Haraldsson med storfyrsten Jaroslav I, og kong Harald Hardråde ble gift med Jaroslavs datter, Ellisiv av Kyiv.[1]

Referanser rediger

  1. ^ a b Gardarike. (2017, 15. mars). I Store norske leksikon. Hentet 29. januar 2018.