Eikli

gård og område i Ringerike kommune
(Omdirigert fra Dalsbråten)

Eikli er både en gård og et område i Hønefoss. Det hørte imidlertid opprinnelig til Norderhov herredskommune, men inngår nå i Ringerike kommune i Buskerud.

Gården EikliRediger

Eikli (gnr. 46) er en gård som ligger langs Storelva, et stykke nedenfor der Kvernbergsunds-Ødegaarden lå og under Tolpinrud. Oluf Rygh forklarer gårdnavnet som «en åpning (hlið) forsynt med et innlukke for en elvebåt (eikja)».[1] Det er således ikke snakk om en urgård med et sammensatt naturnavn, men et gårdsnavn av mye nyere dato. Prost Michael Johan Færden ga følgende bemerkning om gårdsnavnet:

 Gaarden ligger nedenfor Hønefos paa det Sted, hvor de Baade lagde til, der havde fragtet Varer fra Drammen. Derfra blev de kjørt Landeveien til Valdersstøa og Stavlundstøa ved Aadalselven for derfra igjen at blive roede op over Spirillen til Aadalen og Valders. Eikli har derfor Navn af Eike og ikke af Eg. 
Michael Johan Færden[1]

Både prost Færden og Rygh synes altså enige om, at forstavelsen eik er avledet av beskrivelsen av ei eike (båttype, en robåt med flat bunn), og ikke av eik som en tresort. Eikli nevnes da heller ikke i skriftlige kilder før i 1723, da som Echlie.[1]

Området EikliRediger

Eikli er et område med mange navn. I tillegg til Eikli er det også kjent som Benterud, Dalsbråten og Dump-i-Dal. Området ligger mellom Kvernbergsund bru og Hvervenmoen. I dag regnes området som en del av Hønefoss, men det ligger ikke innenfor de gamle bygrensene fra før kommunesammenslåingen i 1964. Derimot ligger det i tidligere Norderhov herredskommune, som bykommunen opprinnelig ble skilt ut fra. Det var storgårdene Njardarhov, Tanberg og Ringvoll som opprinnelig eide grunnen der.[2]

Det området i Hønefoss som kalles Eikli ligger tvers over elven for gården, men det har aldri vært noen fast forbindelse mellom dette og gården. Eikli har imidlertid eid deler av marken som fantes på andre siden av elven og har trolig utnyttet den som eng eller havn. Navnet Eikli har derfor blitt hengende igjen etter gården. Akkurat hvor grensene går er vanskelig å beskrive i dag, men den vestre delen nord for Benterud kan være synonymt med den opprinnelige havna eller enga til gården.

Den nordre delen av Eikli er kjent som Benterud og har sammenheng med navnet på et småbruk som lå her. Området strekker seg fra Eikli skole og Ringerike rådhus vestover langs begge sider av Benterudgata til den gamle utstillings- og skueplassen, der det var fesjå til inn på 1960-tallet. Området ved skueplassen var også kjent som Eiklibråten. Denne plassen skal nå utbygges med en ny og moderne barne- og ungdomsskole, som skal dekke opp for nedleggelser av gamle skoler og et økende antall barn i kommunen. Vest i området er det et nytt boligområde. Området preges dessuten av eldre villabebyggelse og en håndfull boligblokker, men det planlagt flere nye blokker lengst vest i området.

Den søndre delen av Eikli kalles både Dalsbråten og Domp-i-Dal (som må regnes som synonyme navn), og er trolig oppkalt etter et småbruk som lå i området der Øvre- og Nedre Dalsvei ligger i dag - Bråten eller Bråtan. Kan hende ble hele området kalt Dal en gang i tiden, men det eksisterer ikke kilder som kan bevitne noe sånt, selv om beskrivelsen Domp-i-Dal kan indikere det. Området omhandler også grunnen øst for Osloveien, og begynner trolig sør for Eikli skole, men akkurat hvor grensen var er ukjent. I Dalsbråten ligger blant annet nye Hønefoss videregående skole og Høgskolen i Buskerud, men området er også utbygd med en rekke større forretningsbygg, boligblokker og villabebyggelser vest for Osloveien. Der er imidlertid grensen mot hva som er Eikli og hva som er Dalsbråten uklar.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Oluf Rygh (1909) Norske Gaardnavne, b. 5, s. 31. Dokumentprosjektet. Besøkt 2017-05-30
  2. ^ Olav Norheim (2011). Eikli. Historien her vi bor. Besøkt 2017-05-30


 Denne Ringerike- og geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.