Eikli

gård og område i Ringerike kommune
(Omdirigert fra «Dalsbråten»)

Eikli er i dag både en gård (60°09′21″N 10°14′43″Ø) og et bolig- og forretningsområde (60°09′22″N 10°15′11″Ø) i Hønefoss. Det hørte imidlertid opprinnelig til Norderhov herredskommune, men inngår nå i Ringerike kommune i Buskerud.

Eikli gård, sett fra tangen på motsatt side av Storelva. Opprinnelsen til bruket var trolig en plass brukt som båtstø på vestsiden i elva. Støalandet kan ha hatt samme funksjon på østsiden av elva.

Gården Eikli rediger

Eikli (gnr. 46) er en gård som ligger ved vestbredden av Storelva, et stykke nedstrøms der Kvernbergsunds-Ødegaarden lå og under Tolpinrud. Oluf Rygh forklarer gårdnavnet som «en åpning (hlið) forsynt med et innelukke for en elvebåt (eikja)».[1] Det er således ikke snakk om en urgård med et sammensatt naturnavn, men et gårdsnavn av mye nyere dato, trolig relatert til trafikken av varer på elva. Prost Michael Johan Færden ga følgende bemerkning om gårdsnavnet:

 Gaarden ligger nedenfor Hønefos paa det Sted, hvor de Baade lagde til, der havde fragtet Varer fra Drammen. Derfra blev de kjørt Landeveien til Valdersstøa og Stavlundstøen ved Aadalselven for derfra igjen at blive roede op over Spirillen til Aadalen og Valders. Eikli har derfor Navn af Eike og ikke af Eg. 

Både prost Færden og Rygh synes altså enige om, at forstavelsen eik er avledet av beskrivelsen av ei eike (båttype, en robåt med flat bunn), og ikke av tresorten eik. Eikli nevnes da heller ikke i skriftlige kilder før i 1723, da som Echlie.[1] De to støene som nevnes er henholdsvis Valdersstøa (60°13′33″N 10°12′04″Ø), som ligger på østsiden av Ådalselva ved Hen, og Stavlundstøen (60°12′57″N 10°12′14″Ø), som også benevnes som Støa og ligger ved elva nord for Kilemoen, men på motsatt side for Valdersstøa.

Området Eikli rediger

Eikli er et område med mange navn. I tillegg til bolig- og forretningsområdet Eikli er deler av det også kjent som Benterud, Dalsbråten og Dump-i-Dal. Gensene er imidlertid uklare. Bolig- og forretningsområdet Eikli ligger imidlertid på en tange som dannes av Storelva, mellom Kvernbergsund bru og Kvernbergbakken opp mot Hvervenmoen. I dag regnes området som en del av Hønefoss, men det ligger utenfor de gamle bygrensene fra før kommunesammenslåingen i 1964. området var derimot en del av gamle Norderhov herredskommune, som Hønefoss opprinnelig ble skilt ut fra da den fikk bystatus i 1852. Det var storgårdene Njardarhov, Tanberg og nåværende Ringvoll som opprinnelig rådde grunnen der.[2]

Bolig- og forretningsområdet Eikli ligger tvers over elven for gården med samme navn, men det var ingen fast forbindelse mellom gården og tangen på motsatt side. Gården har imidlertid eid eller hatt rettigheter til deler av grunnen på tangen, som trolig ble utnyttet til produksjon av gras. Gårdsnavnet har derfor heftet ved den delen av tangen, som i senere årtider ble utbygd med forretningseiendommer. Akkurat hvor grensene har gått på denne tangen er uvisst i dag, men den vestre delen nord for Benterud kan være synonym med den opprinnelige enga til gården.

Den nordre delen av Eikli er kjent som Benterud og har sammenheng med navnet på et småbruk som lå her. Området strekker seg fra Eikli skole og Ringerike rådhus vestover langs begge sider av Benterudgata til den gamle utstillings- og skueplassen, der det var fesjå til inn på 1960-tallet. Området ved skueplassen var også kjent som Eiklibråten. Denne plassen skal nå utbygges med en ny og moderne barne- og ungdomsskole, som skal dekke opp for nedleggelser av gamle skoler og et økende antall barn i kommunen. Vest i området er det et nytt boligområde. Området preges dessuten av eldre villabebyggelse og en håndfull boligblokker, men det planlagt flere nye blokker lengst vest i området.

Den søndre delen av Eikli kalles både Dalsbråten og Domp-i-Dal (som må regnes som synonyme navn), og er trolig oppkalt etter et småbruk som lå i området der Øvre- og Nedre Dahls vei ligger i dag - Bråten eller Bråtan. Kan hende ble hele området kalt Dal en gang i tiden, men det eksisterer ikke kilder som kan bekrefte dette i dag, selv om benevnelsen Domp-i-Dal klart indikerer det. Området omhandler også grunnen øst for Osloveien, og begynner trolig sør for Eikli skole, men akkurat hvor grensen var er ukjent. I Dalsbråten ligger blant annet nye Hønefoss videregående skole og Høgskolen i Buskerud, men området er også utbygd med en rekke større forretningsbygg, boligblokker og villabebyggelser vest for Osloveien. Der er imidlertid grensen mot hva som er Eikli og hva som er Dalsbråten uklar.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c Oluf Rygh (1909) Norske Gaardnavne, b. 5, s. 31. Dokumentprosjektet. Besøkt 2017-05-30
  2. ^ Olav Norheim (2011). Eikli. Historien her vi bor. Besøkt 2017-05-30


Autoritetsdata