Catalansk legeme

Et catalansk legeme er innen geometri et polyeder med like sider, men har, i motsetning til platonske og arkimediske legemer, ikke like hjørner. Det finnes 13 ulike catalanske legemer.

De catalanske legemene er oppkalt etter den belgiske matematikeren Eugène Catalan som først beskrev dem i 1865.

ListeRediger

Navn Figur Gjennomsiktig Flat Tvillinglegeme
(arkimediske legemer)
Sider Kanter Hjørner Sidepolygon Sidesammensetning Symetrigruppe
Triakistetraeder    
(animasjon)
  Avstumpet tetraeder 12 18 8 Likebeint trekant V3.6.6 Td
Rombedodekaeder    
(animasjon)
  Kuboktaeder 12 24 14 Rombe V3.4.3.4 Oh
Triakisoktaeder    
(animasjon)
  Avstumpet kube 24 36 14 Likebeint trekant V3.8.8 Oh
Tetrakisheksaeder
(eller disdyakisheksaeder
eller heksakistetraeder)
   
(animasjon)
  Avstumpet oktaeder 24 36 14 Likebeint trekant V4.6.6 Oh
Deltoidalikositetraeder
   
(animasjon)
  Rombkuboktaeder 24 48 26 Drage V3.4.4.4 Oh
Disdyakisdodekaeder
(eller heksakisoktaeder)
   
(animasjon)
  Avstumpet kuboktaeder 48 72 26 Irregulær trekant V4.6.8 Oh
Pentagonalt ikositetraeder     
(anim.)(anim.)
  Sløv kube 24 60 38 Likebeint pentagon V3.3.3.3.4 O
Rombetriakontaeder    
(animasjon)
  Ikosidodekaeder 30 60 32 Rombe V3.5.3.5 Ih
Triakisikosaeder    
(animasjon)
  Avstumpet dodekaeder 60 90 32 Likebeint trekant V3.10.10 Ih
Pentakisdodekaeder    
(animasjon)
  Avstumpet ikosaeder 60 90 32 Likebeint trekant V5.6.6 Ih
Deltoidalheksaeder
(eller trapesheksaeder)
   
(animasjon)
  Rombikosidodekaeder 60 120 62 Drage V3.4.5.4 Ih
Disdyakistriakontaeder
(eller heksakisikosaeder)
   
(animatsjon)
  Avstumpet ikosidodekaeder 120 180 62 Irregulær trekant V4.6.10 Ih
Pentagonalt heksekontaeder     
(anim.)(anim.)
  Sløv dodekaeder 60 150 92 Irregulær pentagon V3.3.3.3.5 I

Se ogsåRediger