Rombkuboktaeder

Et rombkuboktaeder er et arkimedisk legeme med 8 trekantede og 18 kvadratiske sider, 24 hjørner og 48 kanter. Denne kan konstrueres på to måter: Ekspandere en kube og plassere kvadrater mellom kantene og trekanter mellom hjørnene, eller ekspandere et oktaeder og putte kvadrater mellom kantene og hjørnene.

Et rombkuboktaeder brettet ut over en todimensjonal flate.
En Rubik's snake har form som et rombkuboktaeder, unntatt at trekantene kun er hull.

Areal og volumRediger

Arealet A og volumet V til et ikosidodekaeder med sidelengde a er: