Et platonsk legeme er et konvekst legeme som er regulært, dvs. at alle sideflatene, kantene og hjørnene er like og regelmessige.

Disse fem polyedrenes skjønnhet og symmetri har gjort dem til et favorittemne for geometerne i tusener av år. De er oppkalt etter den greske oldtidsfilofen Platon, som teoretiserte at naturelementene var konstruert ut ifra de regulære legemene. Ved dualisering, avstumping og forsløving former tetraederet først de andre to trekantede legemene, så former dualitet de to andre.

Liste rediger

Navn Gjennomsiktig Figur Flat Overflater Kanter Hjørner Schläfli-symbol Hjørne-
konfigurering
Tilsvarende
historisk element
Tetraeder  
(animasjon)
    4 trekanter 6 4 {3,3} 3.3.3 Ild
Heksaeder/Kube  
(animasjon)
    6 firkanter 12 8 {4,3} 4.4.4 Jord
Oktaeder  
(animasjon)
    8 trekanter 12 6 {3,4} 3.3.3.3 Luft
Dodekaeder  
(animasjon)
    12 pentagoner 30 20 {5,3} 5.5.5 Eter, universet
Ikosaeder  
(animasjon)
    20 trekanter 30 12 {3,5} 3.3.3.3.3 Vann