Et dodekaeder er et polyeder med tolv sideflater, men vanligvis menes et regulært dodekaeder: et platonsk legeme satt sammen av tolv like, regulære pentagonale sideflater.

Dodekaeder

(animasjon)
TypePlatonsk legeme
Dualt polyederIkosaeder
Størrelser
Sider12 pentagoner
Kanter30
Hjørner20
Sidefordeling5.5.5
Schläfli-symbol{5,3}
Et dodekaeder brettet ut over en todimensjonal flate
En D12-terning er formet som en dodekaeder.

Areal og volum rediger

Overflatearealet A og volumet V av et regulært dodekaeder med kantlengde a er:

 
 

Radius rediger

Hvis et regulært oktaeder med kantlengde a, er radius til en omskrevet kule (en som akkurat fyller ut hele figuren):

 

Radiusen av en innskrevet kule (en som fyller ut akkurat så mye den kan inne i den) er:

 

Midtradiusen, hvor sideflaten berører midten av alle kantene, er:

 

Dette kan også bli beskrevet som:

 
 
 

hvor   er det gylne snitt.

Nært dodekaeder rediger

Avstumpingssekvens rediger

Se også rediger