En konveks mengde er en mengde i et vektorrom der et hvert linjestykke mellom to punkt i mengden er inneholdt fullt og helt i mengden.

Konveks mengde.
En ikke-konveks mengde

Omkretsen til en konveks mengde i planet R2 vil alltid være rett eller krumme ut fra mengden.

En mengde som ikke er konveks sies å være ikke-konveks.

Formell definisjon rediger

La S være en undermengde av et vektorrom og la x og y være to vektorer i S. Mengden S er konveks dersom

 

for alle verdier av koeffisienten a mellom 0 og 1.

Eksempler rediger

En sirkel i planet er konveks. En månesigd er ikke-konveks.

I vektorrommet av reelle funksjoner av reell variabel er den følgende undermengden konveks:

 

Egenskaper rediger

  • Et hvert underrom av et vektorrom er konveks.
  • Snittet av to konvekse mengder er konveks.
  • Summen av to konvekse mengder er konveks.

Konveks hull rediger

Det konvekse hullet til en vilkårlig undermengde S av et vektorrom er den minste konvekse mengden som inneholder S. Det konvekse hullet til S skrives som Co(S) eller Conv(S).

Den minste mengden betyr i denne sammenhengen at Co(S) ikke inneholder noen ekte undermengder som inneholder S.

Det konvekse hullet til en mengde vil alltid eksistere.

Det konvekse hullet til S er snittet av alle konvekse mengder som inneholder S.

Konvekse reelle funksjoner rediger

 
En konveks funksjon

En reell funksjon er konveks dersom mengden over grafen til funksjonen er konveks.

Se også rediger

Litteratur rediger

  • Ronald Douglas Milne (1980). Applied functional analysis, an introductory treatment. London: Pitman Publishing Limited. ISBN 0-273-08404-6.