Konveks

Wikipedia-pekerside

Konveks brukes for å karakterisere noe som krummer. Konveksitet er egenskapen å være konveks. Konveks eller konveksitet kan referere til

Wiktionary har ordbokoppføringer om konveks

Fysikk rediger

  • Konveks linse, en linse der sidene krummer utover.
  • Konveks speil, et speil der speilsiden krummer utover, mot det innfallende lyset.

Matematikk rediger

  • Konveks funksjon, en funksjon der mengden av punkt over funksjonsgrafen er en konveks mengde.
  • Konveks omhylning, den minste konvekse mengde som inneholder et sett av punkt.
  • Konveks kombinasjon, en lineærkombinasjon av punkt med ikke-negative koeffisienter som summerer seg til 1.
  • Konveks mengde, en mengde der alle linjestykker mellom to punkt i mengden også ligger i mengden.
  • Konveks polygon, en mangekant der alle interne vinkler er mindre eller lik 180 grader.

Se også rediger

 
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med konveks.