Konkav

Wikipedia-pekerside

Adjektivet konkav brukes for å karakterisere noe som krummer innover. Konkavitet er egenskapen å være konkav. Motsetningen til konkav er konveks.

Ordet konkav har opphav i latin, i en sammensetning av forstavelsen co(n) = sammen og adjektivet cavus = hul.

Konkav eller konkavitet kan referere til

Biologi:

Fysikk:

  • Konkav linse, en linse med sideflater som er plane eller krummer innover.
  • Konkav speil, et speil der speilflaten krummer innover, bort fra det innfallende lyset.

Matematikk:

I tillegg brukes begrepet konkav oppover om konvekse funksjoner, og konkav nedover om konkave funksjoner.

LitteraturRediger

  • Steven Schwartzman (1994). The words of mathematics. An etymological dictionary of mathematical terms used in English. Washington, DC: The Mathematical Association of America. ISBN 0-88385-511-9. 


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med konkav.