Konkav linse

En konkav linse, spredelinse eller divergerende linse er en linse med innoverkrummede (konkave) flater. Endene er vide, og midten er tynn. Lys som går gjennom en konkav linse spres. Konkave linser kan brukes i teleskop, mikroskop og briller. I briller brukes de for å kompensere myopi (nærsynthet). En konkav linse skaper et virtuelt bilde.

Konkav linse som sprer lysstrålene.

Man tror Nikolaus av Cusa var den første som oppdaget fordelene med konkave linser i behandlingen av nærsynthet i 1451.

Se ogsåRediger