Konveks kombinasjon

En konveks kombinasjon er en lineærkombinasjon av en mengde punkter i et affint rom (f.eks. vektorer eller skalarer) slik at alle koeffisienter er ikke-negative, og slik at summen av disse koeffisientene blir 1.

Gitt tre punkter i planet, vil punktet være en konveks kombinasjon av de tre punktene. Punktet ligger utenfor trekanten og er gitt ved en mer generell affin kombinasjon av de tre punktene.

Mer formelt kan man si at gitt et endelig antall punkter, , i et reelt vektorrom, er en konveks kombinasjon av disse punktene på formen

der er reelle tall slik at og De kalles barysentriske koordinater for punktet P.

Den konvekse omhylningen av alle punkter i en slik mengde er lik mengden av alle konvekse kombinasjoner av dem.