En konveks polygon er en enkel, planar polygon der alle interne vinkler er mindre enn 180 grader. En konveks polygon er en konveks mengde, ettersom alle punkter på en linje mellom to punkter i en konveks polygon også vil være på innsiden av polygonet.

En regulær femkant er en konveks polygon: Alle interne vinkler er mindre enn 180 grader

En konveks polygon kan generaliseres til en konveks polytop, det vil si en n-dimensjonal konveks polytop. Et polygon som ikke er konveks kalles for en konkav polygon.