Brent jords taktikk

Brent jords taktikk er en militær taktikk som går ut på å ødelegge alt som kan brukes av fienden mens en selv rykker frem eller trekker seg ut av et område. Uttrykket stammer fra praksisen å brenne avlingene for å hindre fienden matkilder, selv om den ikke begrenser seg til matlagre, men også kan omfatte ødeleggelse av husly, transportmidler, kommunikasjonsmidler og industrielle ressurser som ofte har en like stor eller større nytteverdi i moderne krigføring ettersom moderne hærer vanligvis tar med seg sine egne matforsyninger. Praksisen kan utføres av en hær i fiendtlig territorium, eller av en hær på eget territorium. Taktikken kan også innebære å sette opp dødsfeller eller minelegge husly, transportmidler osv.

Tegning av Shermans marsj mot havet under den amerikanske borgerkrigen høsten 1864, da nordstatshæren ødela infrastrukturen i flere områder for at fienden ikke skulle få forsyninger derfra.
Tyske tropper brukte den brente jords taktikk da de trakk seg vestover fra Murmanskfronten under andre verdenskrig. Bildet viser Rovaniemi i Finland, der 90 % av bebyggelsen ble brent av tyskere på retrett under Lapplandskrigen høsten 1944.
Brennende oljebrønn i Kuwait under Gulfkrigen 1991. De irakiske troppene satte fyr på oljeanleggene da de trakk seg tilbake.

Kriger der den brente jords taktikk er bruktRediger

  • Vlad Tepes brukte brent jords taktikk med stor effekt i 1462 under tyrkernes invasjon av Valakia. Denne taktikken var så effektiv at tyrkerne returnerte hjem uten å ha vært i slag.
  • Under napoleonskrigene ble brent jords taktikk brukt med militær suksess både i Spania og Russland.
  • I den amerikanske borgerkrigen iverksatte general Sherman denne taktikken under sin marsj til havet.
  • Under den den andre kinesisk-japanske krig (1937–1945) ødela kinesiske soldater demninger i et forsøk på å oversvømme landet for å forsinke fremrykningen til japanske soldater. Denne taktikken førte til oversvømmelsen av Huang He i 1938.
  • Under andre verdenskrig brukte både tyskerne og sovjeterne brent jords taktikk i stor målestokk på østfronten. Tyske tropper forsøkte å ødelegge mest mulig etter seg i alle områdene på Murmanskfronten som de måtte trekke seg ut av sommeren og høsten 1944, i Sovjetunionen (Russland), på Lapplandsfronten i Finland og i Norge. Tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms førte til at all bebyggelse og infrastruktur i norske områder nord og øst for Lyngen ble ødelagt for å hindre at de invaderende, sovjetiske styrkene fra øst fikk tilgang på forsyninger. De tyske styrkenes systematiske og totale rasering av landsdelen denne siste krigsvinteren ble av kong Olav omtalt som den største katastrofen i norsk historie siden svartedauen. Sovjetunionen brukte denne taktikken mens de var på denesiven, som da de i august 1942 satte fyr på oljebrønnene ved Majkop i Kaukasus. Hitlers «Neroforordning» fra mars 1945, en ordre om å ødelegge infrastrukturen der tyske tropper trakk seg tilbake i riket, ble ikke fulgt. Den ble sabotert av rustningsminister Albert Speer.
  • Indonesia og proindonesiske militser brukte den brente jords taktikk i sin kampanje i tiden rundt Øst-Timors løsrivelse i 1999.
  • Saddam Hussein brukte også brent jords taktikk i sin Anfal-kampanje mot kurderne på slutten av 1980-tallet. Hæren jevnet mer enn 4 200 kurdiske landsbyer med jorden. De satte store deler av landet i brann. De forgiftet vannkildene og tvangsflyttet hundretusener av mennesker. Regimet brukte kjemiske våpen ved flere anledninger, det verste var i 1988 i byen Halabja. Som følge av brent jords taktikk ble 182 000 kurdere, hvorav de aller fleste var kvinner, barn og eldre, arrestert og drept i Sør-Irak. De alle fleste ble begravd levende i ørkenen. Det har blitt funnet mange titalls massegraver siden regimets fall i 2003.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger