Unionen (Den amerikanske borgerkrigen)

Unionen er en betegnelse på Amerikas forente stater under den amerikanske borgerkrigen, som besto av de nordlige statene som ikke var med i Amerikas konfødererte stater. Unionen besto av 23 delstater i alt.

Før krigen hadde det vært vanlig å referere til hele landet som United States, De forente stater, og siden det var i nordstatene administrasjonen og størsteparten av befolkningen var ved Konføderasjonens avhopp, falt det naturlig at det var nordstatene som ble «Unionen».

UnionsstateneRediger

 
USA-kart som viser foredelingen av amerikanske stater under borgerkrigen i landet 1861-1865. Blått representerer «Unionen», medregnet stater som ble med under krigen; lysblått representerer unionsstater som tillot slaveri (Grensestatene); rødt representerer Amerikas konfødererte stater. Hvite eller ufargede områder er Territories of the United States før eller under krigen.
 

██ Unionsstater

██ Unionsterritorier

██ Kansas som gikk inn i Unionen som fristat etter Bleeding Kansas-krisen

██ Grensestatene

██ Konføderasjonen

██ Konfødererte krav og holdt en stund som territorier