Borgesyssel eller Borgarsyssel (norrønt Borgarsýsla), av Borg, var i middelalderen et syssel i Norge som i hovedsak omfattet det nåværende Østfold fylke. Unntakene var Morsurdal (nå Hobøl kommune), som tilhørte Oslosyssel, og Enningdalen (nå del av Halden), som tilhørte Ranrikesyssel. Det historiske norske fylket Vingulmark ble på slutten av 1100-tallet delt i to, Oslosyssel i nord og Borgesyssel i syd.

Kart over Viken i middelalderen. Borgesyssel utgjør sydlige del av Vingulmark

Borgesyssel var delt i 16 skipreider, som noenlunde svarte til de nåværende herreder, men ofte bar andre navn. Det hørte juridisk under Borgartinget, kirkelig under Oslo bispedømme (Sarpsborg og Eidsberg prosti). I Borg og på Valdisholm i Glomma var det befestninger. Navnet Borgesyssel/Borgarsysla ble på 1500- og 1600-tallet fortrengt av Smålenene, men benyttes fremdeles i den geistlige inndeling i Østre og Vestre Borgesyssel prostier.

Skipreider

rediger

Borgesyssel var inndelt i 16 skipreider:[1]

Prostier

rediger

Borgarsyssel var inndelt følgende prostier (norrønt: prófastdœmi):

Referanser

rediger
Autoritetsdata