Sarpsborg prosti (middelalderen)

Sarpsborg prosti (norrønt: Sarpsborg prófastdœmi) er et av de historiske prostier i Norge etablert som bindeleddet prosti mellom bispedømme og kirkesogn på 1200-tallet, og var underlagt Oslo bispedømme (norrønt: Oslóar byskupsdœmi).[1]

Det var også benevnt Ytri lutan a Borghasysla, og omfattet som navnet indikerer de kystnære delene av Borgarsyssel, som omtrentlig tilsvarer Østfold. De indre delene av Borgarsyssel lå under Eidsberg prosti (norrønt: Eiðsberg prófastdœmi).

Biskop Eysteins jordebokRediger

Den mest detaljerte beskrivelsen fra katolsk tid er gitt i Biskop Eysteins jordebok fra ca 1400, da prostiet omfattet følgende kirker:[2]

Etter reformasjonenRediger

Omstendighetene omkring og like etter reformasjonen når det gjelder den kirkelige organiseringen er ikke særlig kjent på lokalt nivå, men det antas at den katolske organiseringen i det alt vesentlige ble bibeholdt. Det historiske Sarpsborg prosti ble fra 1600-tallet benevnt Nedre Borgesyssel prosti.

ReferanserRediger

  1. ^ Schou, Terje (1994). Onsøys historie. Onsøy: Onsøy kommune. s. 123. ISBN 8299313236. 
  2. ^ Biskop Eysteins Jordebog. Oslo: Børsum. 1958. s. 481-518. 
  3. ^ «Borgs kirkesteder (Olavskirken)». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  4. ^ «St. Nikolas, Ruinparken (Nikolaikirken)». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  5. ^ «Alnes (Holleby) kirkested / Alnes kirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  6. ^ «Bø kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.