Eidsberg prosti (middelalderen)

Eidsberg prosti (norrønt: Eiðsberg prófastdœmi) er et av de historiske prostier i Norge etablert som bindeleddet prosti mellom bispedømme og kirkesogn på 1200-tallet. Prostiet var underlagt Oslo bispedømme (norrønt: Oslóar byskupsdœmi).

Det var også benevnt Øfra lutan a Borghasysla, og omfattet som navnet indikerer de indre delene av Borgarsyssel, som omtrentlig tilsvarer Østfold. De kystnære delene av Borgarsyssel lå under Sarpsborg prosti (norrønt: Sarpsborg prófastdœmi).

Biskop Eysteins jordebokRediger

Den mest detaljerte beskrivelsen fra katolsk tid er gitt i Biskop Eysteins jordebok fra ca 1400, da prostiet omfattet følgende kirker:[1]

Etter reformasjonenRediger

Omstendighetene omkring og like etter reformasjonen når det gjelder den kirkelige organiseringen er ikke særlig kjent på lokalt nivå, men det antas at den katolske organiseringen i det alt vesentlige ble bibeholdt. Det historiske Eidsberg prosti ble fra 1600-tallet benevnt Øvre Borgesyssel prosti.

ReferanserRediger

  1. ^ Biskop Eysteins Jordebog. Oslo: Børsum. 1958. s. 140-181. 
  2. ^ (no) «Gyrdinar (Gjulem) kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  3. ^ (no) «Utanskog kirkested (Nykirke)». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  4. ^ (no) «Hen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  5. ^ (no) «Folkenborg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  6. ^ (no) «Skog (Skau) kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  7. ^ (no) «Vister (Viflastada) kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.