Bonnevie er en norsk slekt som stammer fra Antibes i Provence.[1][2]

Bonnevie
LandNorge
OpprinnelsesstedAntibes

Det er opplyst i Lassens (Lous') samlinger (Bergen 1864),Bind 72, at et våpenskjold har vært ført i slekten, men dette var ikke kjent i slekten ved utarbeidelsen av boken Norske slektsvåpen i 1969, der våpenskjoldet er beskrevet og skjoldet tegnet i moderne stil.[3]

Noen kjente medlemmer av slekten rediger

Slektstre til de mest kjente Bonneviene
Treliste
 • Honoré Bonnevie (1683–1734) vinhandler, død i Odense.
  • Honoratus Bonnevie (1726–1811) født i Odense/død i Borre. Lege i Grimstad og Mandal. Gift med Anne Cathrine Nilsdatter Lyders (død 1757), datter av rikmannspresten Nils Pedersen fra Åmli. Gift igjen med Catharina Tørrisdatter (1740–1810) fra Mandal.
   • Niels Cornelius Bonnevie (1756–1836) sorenskriver gift med Christine Lorentze Zimmermann (1767–1824)
    • Honoratus Bonnevie (1797–1848) født i Landvik, ordfører i Trondheim, stortingsrepresentant. Gift 1826 i Tønsberg med Sophie Augusta Baumann (1804–1895)
    • Hans Bonnevie (1800–1844) sogneprest gift med Jørgine Marie With (1797–1870)
     • Marie With Bonnevie (1830–1904) gift med kaptein Johan Mølmann Anderson Lysholm Angell (1820–88)
      • Henrik Angell (1861–1922) offiser og skientusiast, født i Luster gift 1890 med Gerhardine (Gerda) Henriette de Sérène d'Acqueria (1857–1934), datter av birkedommer, dansk kammerjunker Louis Victor de Sérène d'Acqueria (1807–86) og Thora Fortunata Benzon (1821–1909).
    • Maren Christine Bonnevie (1801–1838) gift med byfogd Niels Andreas Thrap (1793–1856)
     • Hanne Wilhelmine Cathrine Thrap (1827–1885) gift 1852 med embetsmann Jochum Johansen (1823–1913) som ble «blindesakens far»[4]
    • Christine Elisabeth Bonnevie (1803–1863) gift med grosserer Johan Christian Heuch (1794–1843)
   • Tørris Bonnevie (1762–1820) handelsmann til Ostindia, ble rik og kjøpte Falkensten ved Horten. Gift med Sofie Amalie Schlegel (1782–1837).
    • Christian Fredrik Bonnevie (1806–1846) distriktslege, gift med Louise Aal Crawford (1811–1889)
     • Tørres Bonnevie (1836–1902) skipskaptein og inspektør for Veritas. Gift med Amalie Georgine Salome Lund (1842–1931)[5]
      • Christian Fredrik Bonnevie (1865) lege gift med Johanne Sofie Hartmann (1876) fra Trondheim
     • Mathilde Bonnevie (1842–1872) gift 1859 med Hans Knagenhjelm Gran, se Gran (slekt) for efterkommere
    • Sofie Tørrese Bonnevie (1810–1896) gift med premierløytnant Christen Arentz Segelcke (1801–37), forvalter ved Bærums Verk
    • Niels Emanuel Andreas Bonnevie (1816–1890) lege gift 1845 med Augusta Marie Lorentzen
     • Sophus Tørres Schlegel Bonnevie (1847–1915) oberstløytnant gift 1878 med Sophie Petrea Lund
   • Emanuel Bonnevie (1763-1846) gift med Anna Olava Gundersen (1764-1847)
    • Cathrine Bonnevie (1792–1863) gift med den danske oberst Joachim Theodor Lundbye (1778–1841)
    • Honoratus Bonnevie (1795–1873) født i København, gift 1824 med Martha Reline Jonanine de Svanenskjold (1797–1866)
     • Honoratus Bonnevie (1856–1936) født i Lystrup, gift 1886 i Vejle med Ingeborg Elisabeth Rørdam (1864–1932)
      • Ida Clara Bonnevie (1931–2016) født i Gentofte, professor i kvinnehistorie ved Universitetet i Bergen
   • Andreas Bonnevie prest og stortingsrepresentant (Mandal), gift 1815 med Maren Berg (1769)

Referanser rediger