Bondekommunalisme er et begrep laget i moderne tid for å beskrive lokalsamfunn og lokalstyring i Norge fra senmiddelalderen og opp til moderne tid. Uttrykket kan defineres som samhandling i lokalsamfunnet for å løse offentlige oppgaver.[1] Mange har ment at senmiddelalderen var en forfallstid der kongedømmet mistet kontroll lokalt og bøndene igjen tok i bruk bygdetingene. Syslene og sysselmennene ble etterhvert erstattet av len og lensherrer, noe som i noen grad gjorde kongen og kongens tjenestemenn fjernere for bøndene enn tidligere. Kongemakt og kirke var likevel til stede overalt i Norge, men deres nærvær bygde i stor grad på samarbeid med lokalsamfunnet.

Historiker Steinar Imsen har kalt det norske riket i senmiddelalderen for en «bondestat». Bøndene foretrakk å løse flest mulig oppgaver lokalt. Dette gjaldt først og fremst rettsstell og forsvar, både mot opprører i lokalsammfunnet og mot angrep utenfra. Formelt hadde kongens sysselmann og lagmann ansvaret for dette, men disse satt i byene. Lensmenn og lagrettemenn ble derfor utpekt blant bøndene for hevde deres interesser lokalt. Andre oppgaver som ble løst lokalt var veihold, budstikke, eiendoms­trans­aksjoner og forvaltning av fattigkassen (som en fjerdepart av tienden gikk til). Ved konflikter foretrakk bøndene privat forlik og kompromiss fremfor rettssak.[2]

At bøndene gjorde opp seg i mellom ble mislikt av kongen, som da gikk glipp av inntekter fra bøter. I dag ser man gjerne på slike private forlik som korrupsjon. Men for bøndene var dette ikke bare en billigere måte å løse saker på, det var også en løsning som ivaretok begge parters interesse. Bøndene skulle tross alt leve videre sammen i samme bygd etter konflikten. Et privat forlik gjorde dette enklere, og bøndene foretrakk derfor å ordne opp selv. Det var ikke før mot slutten av 1600-tallet at kongemakten for alvor slo ned på den lokale konfliktløsningskulturen. Først etter det kan vi med rimelighet snakke om private forlik som «korrupsjon».[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Norgeshistorie.no, Hans Jacob Orning, «Bondekommunalisme». Hentet 1. des. 2016 fra http://www.norgeshistorie.no/senmiddelalder/mennesker/1002-bondekommunalisme.html.
  2. ^ Norgeshistorie.no, Hans Jacob Orning, «Bondekommunalisme». Hentet 1. des. 2016 fra http://www.norgeshistorie.no/senmiddelalder/mennesker/1002-bondekommunalisme.html.
  3. ^ Norgeshistorie.no, Hans Jacob Orning, «Da Norge ble korrupt». Hentet 1. des. 2016 fra http://www.norgeshistorie.no/senmiddelalder/artikler/1014-da-norge-ble-korrupt.html.

Eksterne lenkerRediger