Bodin Leir

Bodin Leir er en liten satellitt av en militærleir, underlagt Forsvarets operative hovedkvarter. Leiren er litt over 50 år gammel, og har blant annet huset følgende avdelinger:

LVA holder øvelse i Bodin leir. Øvelsens navn er "Tann Grisne". 1962

AvdelingerRediger

Kompani BodøRediger

En panservognavdeling for nærforsvar av Bodø hovedflystasjon. Nedlagt i mai 1992. De gamle treningsområdene til panservognene er nå et fullt utbygd boligfelt. Kompani Bodø var et infanterikompani fra SHLF/IR 14. Det var også en stridsvogntropp forlagt i Bodin Leir.

Basesett 2Rediger

Luftforsvarets treningsavdeling for mannskaper til å understøtte hovedoppdraget:

Avdelingen ble i 2007 flyttet til Rygge flystasjon.

Luftvernartilleribataljonen BodøRediger

LvaBn Bodø har hatt forskjellige navn gjennom tidene, men oppgaven har stort sett vært det samme: Oppsetting av operative Luftvern-enheter. Avdelingen er pr nå eneste bruker av Bodin Leir. Mange våpensystemer har kommet og gått, pr. nå er det bare NASAMS II som gjenstår.

Luftvern har per 25.06.14 avviklet sin drift ved Bodin Leir. Alt av Luftverkomponenter blir flyttet ned til Ørland. Og Luftvernet vil bli driftet ved Ørland Hovedflystasjon.

Forsvarets operative hovedkvarterRediger

Bodin leir huser blant annet soldater inne til førstegangstjeneste ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)