ABC-våpen (også kalt ikke-konvensjonelle våpen) er et samlebegrep som brukes om de tre hovedgruppene av «utradisjonelle» våpentyper: atomvåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen. Forkortelsen ABC kommer av de engelske begrepene: Atomic, biological, chemical. De siste årene har også begrepet masseødeleggelsesvåpen (engelsk: Weapons of Mass Destruction eller WMD) blitt mye brukt i omtale av disse våpnene. På engelsk og i NATO har forkortelsen CBRNE (engelsk: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive) tatt over for ABC.[1]

Symbol for radioaktiv, biologisk og kjemisk fare.

ABC-våpen er konstruert for å drepe et stort antall mennesker, hovedsakelig sivile. ABC-trusselen tvinger også militært personell til å bruke beskyttelsesutstyr som begrenser deres bevegelsesfrihet og utholdenhet.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger