Se også: ABC-våpen

CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotesniale, som kan forårsake tap av liv og/eller skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser ved naturskapte hendelser, ulykker eller tilsiktede handlinger, herunder terror.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

  • DSB m.fl: Beskrivelse og analyse av dagens status for beredskap mot CBRNE-hendelser 2015 ISBN 978-82-7768-371-3