Bislet høgskolesenter

Bislet høgskolesenter var en høgskoleoverbygning for flere tidligere høgskoler med profesjonsutdannelser. Det første enheten ble etablert i 1991, mens den største fellesenheten eksisterte fra 1992 til 1994, før senteret ble en del av Høgskolen i Oslo, nå Oslomet – storbyuniversitetet. Professor Anders Breidlid var Bislet høgskolesenters rektor fra 1992-1994..

Høgskolesenteret omfattet utdanninger til fysioterapeut, mensendieckfysioterapeut, ortopediingeniør, radiograf, bioingeniør, ergoterapeut og allmennlærerutdanning.

Flere av utdanningene hadde hatt store omorganiseringer og sammenslåinger i tillegg til flyttinger i forkant av etableringen av høgskolen:

LitteraturRediger

  • Fra bryggeri til høgskole, om utbyggingen av Frydenlundområdet 1922-1999. redigert av Jon Li. Oslo, 1999. ISBN 82-579-0274-8